Uvjeti korištenja ove web stranice

Dobrodošli na web stranicu Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništva u Republici Hrvatskoj ("Lilly"). Korištenjem ove stranice pristajete biti vezani slijedećim uvjetima te svim primjenjivim zakonima i propisima.

Ova stranica i sadržaj dani su "kao takvi". Lilly, nositelji njegovih licencija i njegovi dobavljači, do krajnjih granica dopuštenih zakonom, isključuju i/ili ograničavaju bilo kakvu svoju odgovornost i/ili jamstvo/garanciju. Posebice, Lilly, nositelji njegovih licencija i njegovi dobavljači ne daju nikakve izjave ili jamstva u pogledu točnosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, relevantnosti, korisnosti ili vremenske relevantnosti sadržaja, software-a, teksta, grafika, oruđa, linkova ili komunikacija koje se odvijaju na ili preko web stranice ili preko tvrtke Lilly ili preko bilo koje stranice ili stranica koje su “linkirane“ na ovu stranicu. Lilly ne daje nikakvo jamstvo da će stranica biti dostupna, da će korištenje biti u sve vrijeme neprekidano, da će biti bez grešaka, da će biti slobodno od bilo kakvih virusa ili drugih štetnih komponenti.

Do krajnjih granica dopuštenih primjenjivim zakonima, isključena je i/ili ograničena bilo kakva odgovornost i/ili jamstvo/garancija u pogledu slijedećeg: ni u kom slučaju Lilly, s njim povezana društva, njegovi dobavljači niti treće osobe koje se spominju na stranici neće biti odgovorne za bilo kakvu štetu (uključujući, ali bez ograničenja, uzročnu i posljedičnu štetu, izgubljenu zaradu, bilo koju štetu koja proizađe kao posljedica gubitka podataka ili prekida poslovanja) koja je posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili sadržaja ili bilo koje greške u funkcioniranju, programske ili druge greške, propusta, prekida, događaja, zastoja u operativnosti ili prijenosu, kompjuterskog virusa, pada sistema, gubitka podataka ili nemogućnosti korištenja koja je povezana sa stranicom ili bilo kojom web stranicom kojom upravlja neka treća osoba, bez obzira da li je osnova povezanosti ugovor, izvanugovorna odgovornost ili koja druga pravna osnova, te bez obzira na to da li je Lilly upozoren na mogućnost nastupa takve štete. Prestanak korištenja ove stanice Vaš je jedini i isključivi pravni lijek.

Sadržaju ove stranice ni na koji način nije svrha biti zamjena za stručan medicinski savjet te ne smije biti interpretiran kao preporuka za liječenje. Niti sadržaj niti bilo koja druga usluga koja se nudi putem ove web stranice nema za svrhu da se u nju pouzda radi stvaranja medicinskih dijagnoza ili radi liječenja. Uvijek zatražite savjet profesionalnog zdravstvenog djelatnika u pogledu bilo kojeg pitanja kojeg možete imati u pogledu svog zdravstvenog stanja.

Kao izvor za naše posjetitelje, ova stranica omogućuje linkove na druge web stranice. Međutim, s obzirom da Lilly ne kontrolira sadržaj odnosnih drugih web stranica na koje se mogu nuditi poveznice, te s obzirom na njihovu promjenjivu prirodu, Lilly, do krajnjih granica dopuštenih zakonom, isključuje i/ili ograničava svoju odgovornost za sadržaj, postupke ili standarde stranica trećih osoba. Lilly ne podržava sadržaj bilo koje web stranice koju ima treća osoba. Lilly, do krajnjih granica dopuštenih zakonom, isključuje i/ili ograničava svoju odgovornost za sadržaj stranica trećih osoba koje su linkirane, stranica koje su uokvirene unutar stranice, kao i oglasa trećih osoba, te ne daje nikakva jamstva u pogledu njihovog sadržaja ili točnosti. Korištenje web stranica trećih osoba Vaša je isključiva odgovornost, a takove je korištenje podložno primjeni pravila korištenja odnosnih stranica.

Osim kada to nije izrijekom navedeno na ovoj stranici, ukoliko nam podnesete neki podatak, uključujući bilo kakve komentare, primjedbe, prijedloge, ideje, zapažanja, nacrte, grafičke podatke, konceptualna rješenja, ili koju drugu informaciju, takav podatak/informaciju dajete, kao i sva Vaša s njima povezana prava, tvrtci Lilly bez naknade te se takav podatak/informacija neće smatrati povjerljivim. Lilly neće imati nikakvu obvezu bilo koje vrste u pogledu takvog podatka/informacije te će biti slobodan reproducirati, koristiti, otkrivati trećima i distribuirati podatak/informaciju drugima bez bilo kakvih ograničenja, osim onih koja su dana Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) kao i onih koja su postavljena drugim primjenjivim zakonima o zaštiti privatnosti, bez Vaše privole i bilo kakve naknade prema Vama ili bilo kojoj trećoj osobi. Lilly će imati pravo koristiti bilo kakav know-how ili postupak koji je sadržan u takvim podacima/informacijama u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i reklamiranje proizvoda koje bi uključivalo takav podataka/informaciju. Ovo će se primjenjivati bez obzira da li takav podatak/informaciju dostavite putem e-pošte, putem obrasca prisutnog na stranici, na oglasnoj ploči ili na bilo koji drugi način. Lilly s vremena na vrijeme može nadzirati, pregledavati te, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenjati ili brisati bilo kakav sadržaj koji ste ostavili na stranici. Međutim, Lilly, istodobno to nije i dužan činiti.

Suglasni ste da nećete podnositi ili prenositi bilo koji materijal koji je nezakonit, prijeteći, diskriminirajući, difamirajući, neuljudan, pornografski, vrijeđa vjerska uvjerenja, ili onaj koji može na bilo koji drugi način povrijediti bilo kakav zakon, propis ili pravilo. Isključivo ste odgovorni za bilo koji materijal koji podnesete na stranicu. Nadalje, suglasni ste da nećete puniti sadržaj ("upload"), slati e-poštom, poštom ili odašiljati ili distribuirati ili na koji drugi način objavljivati putem stranice bilo koji materijal koji onemogućava normalno funkcioniranje stranice, uključujući slanje ili na drugi način odašiljanje materijala koji se ne odnosi na predmet/sadržaj stranice ili koji na drugi način ograničava ili usporava bilo koje drugog korisnika da koristi stranicu. Tijekom korištenja stranice, možete podnijeti i/ili Lilly može sakupiti određene ograničene podatke o Vama i Vašem načinu korištenja web stranice. Slobodni smo i dajete nam ovlast koristiti takve podatke u bilo koju svrhu koju ćemo smatrati podobnom, uključujući marketing.

Kako biste dobili potpuni pristup stranici, od Vas se može zatražiti da popunite registracijski upitnik. Odgovorni ste za održavanje povjerljivosti Vašeg računa i Vaše zaporke te za ograničavanje korištenja Vašeg računala. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju s Vašeg računa ili zaporke te će svako takvo korištenje biti smatrano da je učinjeno od Vas. Osigurat ćete da svako korištenje Vašeg računa u potpunosti udovoljava s ovima Uvjetima korištenja. Prijenos računa s Vas na neku treću fizičku ili pravnu osobu nije dopušten.

Kada koristite stranicu, podaci će biti odašiljani putem sredstva koje je izvan kontrole i nadležnosti farmaceutskog društva Lilly i njegovih dobavljača. Sukladno tome, Lilly ne prihvaća nikakvu odgovornost za ili u pogledu kašnjenja, nemogućnosti, prekida ili promjene bilo kakvih informacija ili drugih podataka koji se odašilju u svezi s korištenjem ove stranice.

Lilly se nalazi u Republici Hrvatskoj. Ova je stranica isključivo namijenjena korištenju državljanima Republike Hrvatske. Lilly ne daje nikako jamstvo da su materijali koji se koriste na stranici dopušteni ili podobni za korištenje u bilo kojoj drugoj jurisdikciji. Pristup sadržaju moguće nije pravno dopušten određenim osobama ili u određenim zemljama izvan teritorija Republike Hrvatske. Ukoliko pristupate ovoj stranici izvan Republike Hrvatske, to činite na vlastitu odgovornost te ste odgovorni za sukladnost Vašeg postupanja sa zakonima Vaše vlastite zemlje čiji ste državljanin.

Ovi Uvjeti korištenja podvrgnuti su primjeni materijalnih zakona Republike Hrvatske, bez primjene pravila o rješavanju sukoba zakona i o upućivanju na strano pravo. Ukoliko bi bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bila proglašena nevaljanom od strane nadležnog suda, nevaljanost odnosne odredbe neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja. Izričito pristajete na isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske u pogledu bilo kojeg spora s tvrtkom Lilly, ili onog koji se na bilo koji način odnosi na korištenje ove stranice.

Osim ukoliko nije izričito drugačije naznačeno u zasebnoj "pravoj obavijesti" koja se nalazi na ovoj stranici, ovi Uvjeti korištenja predstavljaju potpuni i isključivi sporazum između Vas i farmaceutskog društva Lilly u pogledu korištenja ove stranice i njenog sadržaja.

Lilly ove Uvjete korištenja može izmijeniti u bilo koje vrijeme bez da Vas o tome obavijesti. Lilly može otkazati ovaj sporazum, otkazati Vaš pristup stranici ili njenom dijelu ili suspendirati bilo kakav korisnički pristup svim dijelovima ili samo određenom dijelu stranice, u bilo koje vrijeme, bez da Vas o tome obavijesti, ukoliko smatra, prema vlastitom nahođenju, da ste prekršili ili da ćete prekršiti bilo koji uvjet ovog sporazuma, ili ukoliko to smatra korisnim. Vi možete otkazati ovaj sporazum u bilo koje vrijeme tako da uništite sve materijale koje ste primili sa stranice te da je prestanete koristiti.