Sva prava pridržana

Ova Izjava o autorskom pravu ("Copyright Policy") primjenjuje se na ovu web stranicu kao i na bilo koju obavijesnu poruku e-pošte, tekstualnu poruku ili koji drugi elektronički sadržaj koji primite kao odgovor od Lilly-ja na Vašu "opt-in"registraciju (zajednički: "Sadržaj"). Eli Lilly and Company i s njim povezana društva (također nazivana "Lilly") ovime Vas ovlašćuju da printate pojedinačne stanice s ove stranice ili kao dijelove Sadržaja, osim ukoliko nije drugačije izričito naznačeno, isključivo za Vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu radi stjecanja znanja o uslugama i proizvodima koje Lilly nudi ili radi Vaše nekomercijalne uporabe povezane sa zdravstvenom zaštitom ili edukacijom. Ukoliko ste profesionalni zdravstveni djelatnik ili pružatelj zdravstvene zaštite, možete printati pojedinačne stranice s ove stranice ili iz Sadržaja, osim ukoliko nije drugačije izričito naznačeno, te dijeliti podatke i materijale s drugima. Nikakvo drugo dopuštenje, izvan ranije navedenog, za printanjenje, umnožavanje, reproduciranje, distribuiranje, davanje licenčnog prava, prenošenje, prodavanje, odašiljanje, punjenje sadržaja ("upload"), skidanje sadržaja ("download"), pohranjivanje, prikazivanje u javnosti, mijenjanje, modificiranje ili stvaranje izvedena djela iz/od Sadržaja nije Vam dano.

Lilly ne daje nikakva jamstva ili izjave kojima bi potvrdio da korištenje bilo kojeg prikazanog materijala na ovoj stranici ili onog koji je uključen u Sadržaj s Vaše strane ne povređuje prava trećih osoba. OVA STRANICA I SADRŽAJ DANI SU"KAO TAKVI". LILLY, S NJIM POVEZANE OSOBE, NOSITELJI PRAVA LICENCIJE I NJIHOVI DOBAVLJAČI, DO KRAJNJE GRANICE DOPUŠTENE PRAVOM, ISKLJUČUJU I/ILI OGRANIČAVAJU SVOJU ODGOVORNOST TE IZJAVLJUJU DA NE JAMČE I NE DAJU NIKAKVE, BILO IZRIJEKOM ILI PREŠUTNO, ZAKONSKI ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE KOJE SE MOGU PODRAZUMIJEVATI U POGLEDU TRŽIŠNE ADEKVATNOSTI, NE-KRŠENJA PRAVA TREĆIH OSOBA, KAO NITI GARANCIJA U POGLEDU POTREBNIH SVOJSTAVA ZA POSEBNU UPORABU.
Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, sve znakovlje, nazivi, dizajni ili robne marke na ovoj stranici ili u Sadržaju su žigovi ili robne marke koje se nalaze u vlasništvu Lilly-ja ili se temeljem licencije korisne od strane Lilly-ja. Korištenje ili nedopušteno korištenje bilo kojeg od ovih oznaka izričito je zabranjeno.
Ništa što je ovdje navedeno neće se smatrati da daje, bilo izričito, prešutno, ili na bilo koji drugi način, bilo kakvo licenčno pravo u pogledu bilo kojeg patenta ili žiga kojeg ima Lilly, s njim povezane osobe ili bilo koja treća osoba. Osim kada je to izrijekom gore navedeno, ništa što je ovdje navedeno neće se smatrati da daje, bilo izričito, prešutno, ili na bilo koji drugi način, pravo u pogledu bilo kojeg Lilly-jeva autorskog prava.