EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka

Suradnja sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

Radi poštivanja visokih etičkih standarda te sukladno očekivanjima bolesnika, državnog tj. javnog sektora i drugih sudionika zdravstvenog sustava, farmaceutske kompanije diljem Europe obvezale su se na objavu prijenosa vrijednosti  zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama usvajanjem EFPIA Kodeksa.

Suradnja između zdravstvenih radnika i organizacija koje se bave biomedicinskim znanostima na komercijalnim osnovama odavno je pozitivni pokretač u unapređenju brige za bolesnike i napretku inovativne medicine.

Farmaceutska industrija upravo na ovakvim značajnim spoznajama temelji i usmjerava vlastite napore u cilju unapređenja brige o bolesnicima i metodama liječenja, što je u konačnici ključno i za poboljšanje zdravstvenog ishoda  kroz:

  • otkrivanje i proizvodnju novih lijekova
  • pružanje neophodne zdravstvene edukacije kako bi se osigurala pravilna uporaba lijekova
  • stjecanje uvida u liječenje pojedinih bolesti u „stvarnom životu” kako bismo prepoznali i bolje razumjeli nerješena medicinska pitanja

Odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija osnovan na zdravim temeljima  u najboljem je interesu bolesnika. EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka je donesen s ciljem zaštite integriteta tih odnosa, i predstavlja korak naprijed u promicanju veće transparentnosti i građenju snažnijeg povjerenja između farmaceutske industrije, medicinske zajednice i društva diljem Europe.

Tvrtka Eli Lilly posvećuje veliku pozornost svojim odnosima sa zdravstvenim radnicima i organizacijama te u potpunosti podupire obvezu Europske federacije farmaceutske industrije i njezine udruge (EFPIA) o javnoj objavi prenesenih vrijednosti, pojedinačnom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji. Prijenosi vrijednosti se odnose na sva posredna ili neposredna plaćanja, primjerice, naknade za usluge i savjetovanja, podmirivanje troškova putovanja i kotizacije za sudjelovanje na medicinskim edukativnim stručnim skupovima, prijenose vrijednosti vezano za istraživanje i razvoj te donacije zdravstvenim organizacijama. Detalji prijenosa vrijednosti u izvješću se objavljuju na pojedinačnoj ili skupnoj osnovi temeljeno na dobrovoljnoj suglasnosti te u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Izvješće se objavljuje jednom godišnje i dostupno je tri godine počevši s 2016. godinom koja se odnosi na podatke o prijenosima vrijednosti izvršenima tijekom 2015. g.  Izvješće se ažurira na godišnjoj razini.

O EFPIA Kodeksu

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka  je službeni kodeks ponašanja koji zahtjeva da svi proizvođači lijekova, koji su članovi EFPIA-e objavljuju podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Zakoni o zaštiti privatnosti podataka obvezuju tvrtke na dobivanje pristanka od svakog zdravstvenog radnika prije objave njegova imena s povezanim prijenosima vrijednosti. Suglasnost zdravstvenog radnika odrednica je na temelju koje se prijenosi vrijednosti objavljuju. U slučaju dobivanja suglasnosti, svi se prijenosi vrijednosti objavljuju pod imenom i prezimenom zdravstvenog radnika. Ako se suglasnost ne ishodi, prijenos vrijednosti objavit će se u skupnom izvješću, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja.

Opširnije informacije o EFPIA Kodeksu, možete pronaći na mrežnim stranicama EFPIA-e: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Sva pitanja u vezi s provedbom Kodeksa u tvrtki Lilly uputite na:

tel: +385 1 2350 999

Izvješća o prijenosima vrijednosti kao i Metodologiju korištenu u primjeni EFPIA Kodeksa možete pronaći koristeći se slijedećim poveznicama:

2016. Podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija
Metodologija korištena u primjeni EFPIA Kodeksa za 2016.

2017. Podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija
Metodologija korištena u primjeni EFPIA Kodeksa za 2017.

2018. Podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija
Metodologija korištena u primjeni EFPIA Kodeksa za 2018.

Za prikaz objave svih prijenosa vrijednosti od strane Lillyja za svaku od zemalja članica EFPIA-e pritisnite OVDJE

 

 

PP-LILLY-HR-0023, 1.7.2019.