EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija

Radi poštivanja visokih etičkih standarda, te sukladno očekivanjima bolesnika, državnog tj. javnog sektora i drugih sudionika zdravstvenog sustava, farmaceutske kompanije diljem Europe obvezale su se na objavu prijenosa vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama usvajanjem EFPIA Kodeksa.

Suradnja između zdravstvenih radnika i organizacija koje se bave biomedicinskim znanostima na komercijalnim osnovama odavno je pozitivni pokretač u unapređenju brige za bolesnike i napretku inovativne medicine.

Farmaceutska industrija upravo na ovakvim značajnim spoznajama temelji i usmjerava vlastite napore u cilju unapređenja brige o bolesnicima i metodama liječenja, što je u konačnici ključno i za poboljšanje zdravstvenog ishoda kroz:

  1. otkrivanje i proizvodnju novih lijekova
  2. pružanje neophodne zdravstvene edukacije kako bi se osigurala pravilna uporaba lijekova
  3. stjecanje uvida u liječenje pojedinih bolesti u „stvarnom životu” kako bismo prepoznali i bolje razumjeli nerješena medicinska pitanja  

Odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija osnovan na zdravim temeljima  u najboljem je interesu bolesnika. EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka je donesen s ciljem zaštite integriteta tih odnosa, i predstavlja korak naprijed u promicanju veće transparentnosti i građenju snažnijeg povjerenja između farmaceutske industrije, medicinske zajednice i društva diljem Europe.

Tijekom 2016. godine počet će objavljivanje podataka o svim prijenosima vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija obavljenim u protekloj, 2015. godini. Ovi će se podaci redovito ažurirati jednom godišnje.
 

O Kodeksu

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka (usvojen u lipnju 2013.) je službeni kodeks ponašanja koji zahtjeva da svi proizvođači lijekova koji su članovi EFPIA-e objavljuju podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Sukladno Kodeksu, proizvođači lijekova, članovi EFPIA-e će morati objavljivati imena zdravstvenih radnika i nazive zdravstvenih organizacija kojima su isplatile naknadu ili napravile prijenose drugih koristi tj. vrijednosti kao što su primjerice, naknade za usluge i savjetovanja, podmirivanje troškova putovanja i kotizacije za sudjelovanje na medicinskim edukativnim stručnim skupovima, prijenose vrijednosti vezano za istraživanje i razvoj te donacije zdravstvenim organizacijama.

Zakoni o zaštiti privatnosti podataka obvezuju tvrtke na dobivanje pristanka od svakog zdravstvenog radnika prije objave njegova imena s povezanim prijenosima vrijednosti. Suglasnost zdravstvenog radnika odrednica je na temelju koje se prijenosi vrijednosti objavljuju.

U slučaju dobivanja suglasnosti, svi se prijenosi vrijednosti objavljuju pod imenom i prezimenom zdravstvenog radnika. Ako se suglasnost ne ishodi, prijenosi vrijednosti objavit će se u skupnom izvješću, tj. bez objave imena i prezimena zdravstvenog radnika.

Dodatne informacije o Kodeksu potražite na web-stranici EFPIA-e (http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2). Sva pitanja u vezi s provedbom Kodeksa u tvrtci Lilly uputite na: lilly_croatia_cms@lists.lilly.com ili na tel: +385 1 2350 999

2015. EFPIA Obrazac za objavu prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija
Metodologija korištena u primjeni EFPIA Kodeksa za 2015.
Za prikaz objave svih prijenosa vrijednosti od strane Lillyja za svaku od zemalja članica EFPIA-e pritisnite OVDJE